Regulamin wypożyczalni

 

  1. Godziny otwarcia od 8.30 – 1700

 

  1. Wypożyczenie sprzętu następuje po okazaniu dwóch dowodów tożsamości, z czego jeden pozostaje do momentu zwrotu sprzętu. Klient zgadza się dobrowolnie na pozostawienie tegoż dokumentu.

 

  1. W przypadku braku dokumentu – kaucja

 

  1. Opłatę zgodnie z cennikiem uiszcza się w dniu pobrania sprzętu.

 

  1. Sprzęt może być używany jedynie zgodnie z przeznaczeniem, tzn. jazda w wyznaczonych do tego celu miejscach. Jazda na sankach, nartosankach nie może odbywać się na stokach narciarskich ani na drogach publicznych.

 

  1. Zwrot sprzętu do godz. 17.00 w dniu wypożyczenia lub do godz. 10.00 dnia następnego.

 

  1. Za zaginięcie lub uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność finansową ponosi w klient.

 

Klient zapoznał się z treścią regulaminu i potwierdza podpisem