Regulamin Szkoły Karkonosze Ski

 

 • Lekcja rozpoczyna się o umówionej godzinie. Jedna lekcja trwa 55 minut.
 • Spóźnienie Klienta nie wpływa na wydłużenie czasu lekcji.
 • Ceny lekcji zawierają podatek VAT.
 • Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągu.
 • Należność za lekcje pobierana jest w momencie rezerwacji terminu w kasie wyciągu lub wpłatą na konto.
 • Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 24 h przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji w wypadku gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Instruktor ma prawo do odmowy udzielenia szkolenia w przypadku gdy kursant jest w stanie nie trzeźwym lub środków odurzających. W tym wypadku nie przysługuje zwrot zaliczki.       .
 • Narciarstwo i snowboarding są sportami urazowymi. Zalecamy używanie kasków narciarskich dla wszystkich uczestników szkolenia.
 • Dzieci do 15 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor może odmówić udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku.
 • Szkoła  nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.